2009 - “Nationalisme”

2009-nationalisme 

Thema

“Nationalisme”

De Winkler-Prins zegt ter zake: “Nationalisme is een actieve beleving van het groepsbewustzijn van een volk of een natie”.
Is deze definitie ook voor Vlaanderen toepasselijk?
Hebben de Vlamingen een nationaal bewustzijn? Is dit terecht? Ook nog van deze tijd?
Zei August Vermeylen: “We moeten Vlamingen zijn om Europeërs te worden”.
Kan een Vlaams natiegevoel samenleven met een Belgisch en/of Europees burgerschapsgevoel?
Kunnen de ideeën van mensenrechten en mensenplichten zich daarin terugvinden?
Hoe moet de reactie zijn op al wat er in het dagelijkse leven gebeurt, hier en elders?
Kan het gevoel van Vlaming zijn leven en zich verzoenen, op een klein grondgebied, met andere culturen?
Is de aanwezigheid van andere culturen een zegen of een belemmering?

Lees meer...

2008 - “Is de voorziene opwarming van de aarde een ramp?”

2008-is de voorziene opwarming van de aarde een ramp

Thema

“Is de voorziene opwarming van de aarde een ramp?”

Vele waarnemers en wetenschapsmensen uiten onrustwekkende verwittigingen over de toekomst van de aarde en de mensheid in verband met de naar verluid stijgende opwarming van de aarde.
Is het verontrustend? Welke kunnen de gevolgen zijn? Moet er iets aan gedaan worden?

 

Lees meer...

2007 - Meerderjarigheid: wanneer? Om wat te doen?

2007-meerderjarigheid wanneer om wat te doen

Thema

Meerderjarigheid: wanneer? Om wat te doen?

Is 18 jaar (wettelijk meerderjarig) de grote verjaardag?
Is dit echt het begin van de eigen verantwoordelijkheid? Meisjes en jongens zijn in onze eeuw vroeger in staat verantwoordelijkheid te dragen: wenden ze het echt? Op welke gebieden?
Is kunnen terugvallen op de ouders soms niet alleen prettig, maar ook noodzakelijk?
Is er dan ook financiële verantwoordelijkheid? Maar met welke middelen?
Een jonge “meerderjarige” heeft dus rechten – ook plichten? Wil men die aanvaarden?
Kan meerderjarig zijn (in de praktijk), wat de leeftijd betreft, en wat ieder afzonderlijk betreft, wisselend zijn, naargelang de inhoud?
Stemrecht? Strafrechtelijk? Financieel?
Vele vragen: is vandaag een antwoord mogelijk? Of moet ervaring en ondervinding nog van alles leren?

Lees meer...

2006 - “Kopiëren van muziek of film: een recht of een misdaad?”

 2006-kopieren van muziek of film een recht of misdaad

Thema

“Kopiëren van muziek of film: een recht of een misdaad?”

Wordt door sommigen (soms) een cd met geliefkoosde muziek of een film op video of dvd (stiekem?) gekopieerd?
De media-industrie is – begrijpelijk – daar niet mede gediend.
Daarom wordt soms een antikopieermechanisme (efficiënt of niet) ingebouwd.
Is kopiëren voor privégebruik toegelaten? Worden de rechten van de artiest (auteursrechten) ernstig financieel geschaad? Maar vergroot dat zijn bekendheid niet?
Moeten – kunnen – de rechtbanken optreden tegen kopiëren voor individueel, persoonlijk gebruik? Zou er een  georganiseerde, illegale activiteit ter zake bestaan?
Een boek mag men toch ook niet zo maar kopiëren, maar er zijn wel uitzonderingen …

Lees meer...