2012 - “Stemrecht of stemplicht”

2012-stemrecht-stemplicht    

Thema

“Stemrecht of stemplicht”

We vragen aan uw leerlingen over dit thema zichzelf vragen te stellen, zoals bv: moet ik of wil ik gaan stemmen? Kortom te willen nadenken over dit thema en hun stelling te argumenteren en neer te schrijven in een verhandeling.

Lees meer...

2011 - “Nut of noodzaak van meertaligheid in het onderwijs”

2011-nut of noodzaak van meertaligheid in het onderwijs 

Thema

“Nut of noodzaak van meertaligheid in het onderwijs”

Hoe zit het met de talenkennis van de jeugd, wordt het belang van meertaligheid voldoende onderkend?
We vragen aan de leerlingen over dit thema zichzelf vragen te stellen, te willen nadenken en hun bevindingen te willen neerpennen.

Lees meer...

2010 - “Digitale leven en privacy, hoe ermede omgaan?”

2010-Digitale leven en privacy hoe ermede omgaan   

Thema

“Digitale leven en privacy, hoe ermede omgaan?”

Sociaal netwerk sites zijn in, niet enkel bij politici tijdens de verkiezingsperiodes. Quasi de helft van de bevolking heeft een
profiel bij een of zelfs meerdere netwerken. Bij jongeren is de penetratie nog een stuk groter.
Ook andere diensten zoals e-mails, agenda, documenten, spelletjes laten we meer en meer over aan online-diensten: maar dit betekent dat we daardoor enorme persoonlijke, dikwijls privé-informatie vrijgeven, als het ware een digitaal spoor van ons leven.
Recent beginnen sommigen te wijzen op de gevaren hieraan verbonden; Is die vrees terecht? Welke zijn de voordelen? Welke zijn de gevaren? Weegt het vrijgeven van deze persoonlijke informatie op tegen het nut ervan? Kan deze informatie misbruikt worden? Zijn daar reeds – eventuele persoonlijke – voorbeelden van?
Moet en/of kan er een ouderlijk toezicht zijn bij minderjarigen?
Zijn er in het dagelijkse leven andere vormen mogelijk – gevaarlijk – van de schending van de privacy?

Lees meer...

2009 - “Nationalisme”

2009-nationalisme 

Thema

“Nationalisme”

De Winkler-Prins zegt ter zake: “Nationalisme is een actieve beleving van het groepsbewustzijn van een volk of een natie”.
Is deze definitie ook voor Vlaanderen toepasselijk?
Hebben de Vlamingen een nationaal bewustzijn? Is dit terecht? Ook nog van deze tijd?
Zei August Vermeylen: “We moeten Vlamingen zijn om Europeërs te worden”.
Kan een Vlaams natiegevoel samenleven met een Belgisch en/of Europees burgerschapsgevoel?
Kunnen de ideeën van mensenrechten en mensenplichten zich daarin terugvinden?
Hoe moet de reactie zijn op al wat er in het dagelijkse leven gebeurt, hier en elders?
Kan het gevoel van Vlaming zijn leven en zich verzoenen, op een klein grondgebied, met andere culturen?
Is de aanwezigheid van andere culturen een zegen of een belemmering?

Lees meer...