1997 - Het goede en het kwade van de media.

 1997-het goede en het kwade van de media

Thema

Het goede en het kwade van de media.

Rol en nut van de media – radio – en tv journalen: betrouwbaar of manipulatie?
Sensatie: vragen we ernaar?
Hebben radio en tv een culturele impact?
En wat met internet?
En de geschreven pers?

 

Lees meer...

1996 - De school, rots om op te bouwen.

1996-de school rots om op te bouwen

Thema

De school, rots om op te bouwen.

Ben ik na zes jaar secundair onderwijs, voorbereid op wat komen zal?
Moest de school mij kennis aanbrengen of “leren leren”? Algemene cultuur? Alternatief onderwijs? Televisie?

 

Lees meer...

1995 - Democratie, een tere bloem!

 1995-democratie een tere bloem

Thema

Democratie, een tere bloem!

De achttienjarige van vandaag zijn niet alleen de mogelijke acteurs van de democratie van morgen; ze zijn ook diegenen die er zullen moeten mee- en in leven.

 

Lees meer...

1994 - De politiek en ik.

 1994-de politiek en ik

Thema

De politiek en ik.

In het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, waaraan jongeren van achttien jaar (moeten) deelnemen: wat betekent dat voor hen?

Lees meer...