2001 - Mobiliteit, of immobiliteit, het tijdverlies van vandaag!

 2001-mobiliteit of immobiliteit het tijdverlies van vandaag

Thema

Mobiliteit, of immobiliteit, het tijdverlies van vandaag!

Is de noodzaak zich te verplaatsen niet eeuwenoud?
Waarom is dit vandaag zo een moeilijk probleem?
Zijn er oplossingen? De welke?
Structurele (opnieuw wonen naast de werkplaats?)
Functionele (via de modernste communicatiemogelijkheden, thuis werken)?
Conjuncturele (iedereen op hetzelfde ogenblik op de baan)?
Psychologische (mijn auto, mijn vrijheid)?
Oplossingen voor de bijzonderste knooppunten: werk, school, vakantieperiodes, “la fièvre du samedi soir”, …

Lees meer...

2000 - Mensen en communiceren: een noodzaak, maar met welke middelen vandaag?

 2000-mensen en communiceren een noodzaak maar met welke middelen vandaag

Thema

Mensen en communiceren: een noodzaak, maar met welke middelen vandaag?

Communiceren onder mensen is steeds een noodzaak geweest.
De vraag echter vandaag: op welke manier en met welke middelen?
Internet, GSm, e-mail, fax: ter vervanging van het gewone gesproken of geschreven woord?
Privacy? Sociaal (persoonlijk) contact? Literatuur? Bibliotheken?
Hoe zal het derde millennium er op dat vlak uitzien?

 

Lees meer...

1999 - De verklaring van de rechten van de mens, vijftig jaar later.

 1999-De verklaring van de rechten van de mens vijftig jaar later

Thema

De verklaring van de rechten van de mens, vijftig jaar later.

Vijftig jaar geleden werden de rechten van de mens plechtig neergeschreven.
Waarom was dit belangrijk? Welke rechten?
Evolutie in het ideeëngoed sindsdien?
Rechten van de kinderen? De jongeren? Ook plichten?
Westerse ideeën ook goed voor de rest van de wereld?
Eerbiediging van de rechten van de mens gekoppeld of te koppelen aan politieke, culturele, economische relaties met probleemlanden, grote of kleine?

 

Lees meer...

1998 - Sport in en buiten de school.

 1998-sport in en buiten de school

Thema

Sport in en buiten de school.

De Oude Romeinen zeiden: “Mens sana in corpore sano”: wat bedoelden ze daarmede? In hoever hadden ze gelijk?
Is lichamelijke opvoeding een must in de schoolopleiding?
Waarom? Wat gebeurt er in de praktijk? Moet het anders? Kan het anders? Leidt lichamelijke opvoeding tot sportbeoefening? Is ook sportbeoefening op school onmisbaar?
Zin en/of onzin van een sporthumaniora? Wat kan of wat moet de bedoeling ervan zijn?
De school leidt op tot het uitoefenen van een beroep, in het algemeen: ook op gebied van sport?
Is beroepssport nog sport?

 

Lees meer...