2004 - Ontwikkelingssamenwerking, alleen een kwestie van geld?

 2004 ontwikkelingssamenwerking alleen kwestie van geld

Thema

Ontwikkelingssamenwerking, alleen een kwestie van geld?

Is ontwikkelingssamenwerking alleen een kwestie van geld geven?
Aan wie?
De derde en de vierde wereld, zo dikwijls gebruikte uitdrukkingen; in welke context? In welke juiste betekenis?
Men spreekt erover: is het niet beter er iets aan te doen?
Eigen schuld van ginder of ook onze verantwoordelijkheid? Kunnen enkele honderden miljoenen Europeanen weerstaan aan de druk van miljarden armen?
Ontwikkelingssamenwerking als beschavingsstabilisator: het leven van de mensen ginder beter maken, zodat geen mensenzee arme Afrikanen en Aziaten Europa overrompelen?
Welke prioriteit: de armen van bij ons of de armen van ginder?
Moet de overheid de enige actor zijn of is ze één van de actoren naast privé-initiatieven?
Het is goed een boterham te geven: is het niet beter aan te leren hoe zelf een boterham te maken?
Zal ontwikkelingssamenwerking de onrechtvaardigheden uit de wereld helpen?

 

Lees meer...

2003 - Natuur en landbouw, leven, wonen en werken.

2003-natuur en landbouw leven wonen en werken

Thema

Natuur en landbouw, leven, wonen en werken.

Zijn natuurbehoud en natuurbescherming onverzoenbaar met landen tuinbouw? De opdracht van de mens is leven, wonen en werken.
Is de landbouwer een natuurbeschermer? Is natuurbescherming een opdracht van openbare besturen?
Indeling van de oppervlakte, ook voor industriezones?
Probleem grondwater!
Jonge mensen willen “buiten” wonen: waarom?
Hoe is het in Zuid-Oost-Vlaanderen?

 

Lees meer...

2002 - Stemrecht voor migranten, een aanzet tot inburgering of bekroning ervan?

2002-stemrecht voor migranten een aanzet tot inburgering of bekroning ervan

Thema

Stemrecht voor migranten, een aanzet tot inburgering of bekroning ervan?

Voor sommigen moet stemrecht toegekend worden aan al wie in ons land woont, voor anderen kan het alleen, ofwel na volledige inburgering, of zelfs alleen na het verwerven van de Belgische nationaliteit.
Voor sommigen kan het nooit!
Stemplicht of stemrecht?
Ook voor andere niveaus dan de stad of gemeente?
Kan ook nog de dubbele nationaliteit?

 

Lees meer...

2001 - Mobiliteit, of immobiliteit, het tijdverlies van vandaag!

 2001-mobiliteit of immobiliteit het tijdverlies van vandaag

Thema

Mobiliteit, of immobiliteit, het tijdverlies van vandaag!

Is de noodzaak zich te verplaatsen niet eeuwenoud?
Waarom is dit vandaag zo een moeilijk probleem?
Zijn er oplossingen? De welke?
Structurele (opnieuw wonen naast de werkplaats?)
Functionele (via de modernste communicatiemogelijkheden, thuis werken)?
Conjuncturele (iedereen op hetzelfde ogenblik op de baan)?
Psychologische (mijn auto, mijn vrijheid)?
Oplossingen voor de bijzonderste knooppunten: werk, school, vakantieperiodes, “la fièvre du samedi soir”, …

Lees meer...