2005 - Landbouw, steeds onmisbaar? “Geen toekomst zonder landbouw, geen landbouw zonder toekomst”

2005-landbouw steeds onmisbaar geen toekomst zonder landbouw geen landbouw zonder toekomst

Thema

Landbouw, steeds onmisbaar? “Geen toekomst zonder landbouw, geen landbouw zonder toekomst”

Landbouw is tezelfdertijd een economisch, sociaal, maatschappelijk en ecologisch gegeven.
Verhouding landbouw-ecologie (landschap-waterbeheer): is de economische factor doorslaggevend? Kan de landbouw een ecologische onderbouw hebben en deel zijn in een geheel van “grondbeleid”?
Met andere woorden: heeft landbouw een ecologische functie?
Wat met de kunstmatige landbouwprijzen (Europa: blijft dit houdbaar? Is er in West-Europa nog plaats voor landbouw?
Dilemma: zal in de toekomst al wat we eten moeten ingevoerd worden?

 

Lees meer...

2004 - Ontwikkelingssamenwerking, alleen een kwestie van geld?

 2004 ontwikkelingssamenwerking alleen kwestie van geld

Thema

Ontwikkelingssamenwerking, alleen een kwestie van geld?

Is ontwikkelingssamenwerking alleen een kwestie van geld geven?
Aan wie?
De derde en de vierde wereld, zo dikwijls gebruikte uitdrukkingen; in welke context? In welke juiste betekenis?
Men spreekt erover: is het niet beter er iets aan te doen?
Eigen schuld van ginder of ook onze verantwoordelijkheid? Kunnen enkele honderden miljoenen Europeanen weerstaan aan de druk van miljarden armen?
Ontwikkelingssamenwerking als beschavingsstabilisator: het leven van de mensen ginder beter maken, zodat geen mensenzee arme Afrikanen en Aziaten Europa overrompelen?
Welke prioriteit: de armen van bij ons of de armen van ginder?
Moet de overheid de enige actor zijn of is ze één van de actoren naast privé-initiatieven?
Het is goed een boterham te geven: is het niet beter aan te leren hoe zelf een boterham te maken?
Zal ontwikkelingssamenwerking de onrechtvaardigheden uit de wereld helpen?

 

Lees meer...

2003 - Natuur en landbouw, leven, wonen en werken.

2003-natuur en landbouw leven wonen en werken

Thema

Natuur en landbouw, leven, wonen en werken.

Zijn natuurbehoud en natuurbescherming onverzoenbaar met landen tuinbouw? De opdracht van de mens is leven, wonen en werken.
Is de landbouwer een natuurbeschermer? Is natuurbescherming een opdracht van openbare besturen?
Indeling van de oppervlakte, ook voor industriezones?
Probleem grondwater!
Jonge mensen willen “buiten” wonen: waarom?
Hoe is het in Zuid-Oost-Vlaanderen?

 

Lees meer...

2002 - Stemrecht voor migranten, een aanzet tot inburgering of bekroning ervan?

2002-stemrecht voor migranten een aanzet tot inburgering of bekroning ervan

Thema

Stemrecht voor migranten, een aanzet tot inburgering of bekroning ervan?

Voor sommigen moet stemrecht toegekend worden aan al wie in ons land woont, voor anderen kan het alleen, ofwel na volledige inburgering, of zelfs alleen na het verwerven van de Belgische nationaliteit.
Voor sommigen kan het nooit!
Stemplicht of stemrecht?
Ook voor andere niveaus dan de stad of gemeente?
Kan ook nog de dubbele nationaliteit?

 

Lees meer...