2009 - “Nationalisme”

2009-nationalisme 

Thema

“Nationalisme”

De Winkler-Prins zegt ter zake: “Nationalisme is een actieve beleving van het groepsbewustzijn van een volk of een natie”.
Is deze definitie ook voor Vlaanderen toepasselijk?
Hebben de Vlamingen een nationaal bewustzijn? Is dit terecht? Ook nog van deze tijd?
Zei August Vermeylen: “We moeten Vlamingen zijn om Europeërs te worden”.
Kan een Vlaams natiegevoel samenleven met een Belgisch en/of Europees burgerschapsgevoel?
Kunnen de ideeën van mensenrechten en mensenplichten zich daarin terugvinden?
Hoe moet de reactie zijn op al wat er in het dagelijkse leven gebeurt, hier en elders?
Kan het gevoel van Vlaming zijn leven en zich verzoenen, op een klein grondgebied, met andere culturen?
Is de aanwezigheid van andere culturen een zegen of een belemmering?

 

Laureaten

 • Annelien HERMIE, OLV. College Zottegem
 • Laurens Hoedaert, Sint Paulusinstituut Herzele
 • Lieselot De Fraine, OLV. College Zottegem
 • Heleen BUSSCHOPS, OLV. College Zottegem
 • Kathleen PODEVIJN, Koninklijk Atheneum Oudenaarde

Jury

 •  Voorzitter: Prof. dr. Marc Bossuyt, voorzitter Constitutioneel Hof
 • Geert Batteauw, docent em. Hogeschool Gent
 • Dominique Brocorens, vrederechter
 • Eric De Temmerman, VRT journalist
 • Bert Cornelis, Kabinetsmedewerker
 • Rik Coolsaet, hoogleraar U. Gent
 • Alexander De Croo, Boston Consulting Group
 • Riet De Vos, inspectrice secundair katholiek onderwijs
 • John Devreker, hoogleraar em. U. Gent
 • Juul Hannes, hoogleraar em. U. Gent
 • Herman Herpelinck, voorzitter Vlaamse Landmaatschappij
 • Kaat Scheerlinck, laureate 2008
 • Marleen Lietaer, hoofdinspectrice kath. Sec. onderwijs
 • Luc Versele, CEO Landbouwkrediet
 • Ann Viaene, directeur intellectuele eigendommen
 • Clair Ysebaert, voorzitter PM Vlaanderen