Juryreglement

  1. Ieder jaar wordt een nieuwe jury aangesteld.
  2. De werken secundair onderwijs worden naamloos en willekeurig – dus niet per school gerangschikt – aan de voorzitter van de jury en aan de leden van de deeljury secundair onderwijs bezorgd.
  3. Ieder jurylid wordt verzocht te quoteren op 20 en eventueel zijn schriftelijke commentaar toe te voegen. Zijn quotering wordt ten laatste twee dagen voor de deliberatie aan de secretaris van de jury bezorgd.
  4. De jury vergadert begin juni. Tijdens deze deliberatievergadering wordt per deelnemende leerling of student de gemiddeld behaalde quotering berekend. Tijdens deze vergadering geven de leden van de jury de nodig geachte commentaar naast de eventuele schriftelijke. Op grond van deze bespreking wordt gedelibereerd
  5. De toe te kennen laureaattitels en prijzen zijn bepaald in artikel 8 en 9 van het algemeen reglement van de Schoolwedstrijden HDC.
  6. De voorzitter van de jury wordt verzocht verslag uit te brengen tijdens de academische zitting waar ook de uitslagen worden bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt.