Algemeen Reglement

Oorspronkelijke tekst opgemaakt in 1988 door de heer Geert Rombaut, inspecteur Hoger Onderwijs, goedgekeurd op de vergadering van de Raad van bestuur in 1989, gewijzigd op de vergadering van de Raad van Bestuur van 4 oktober 1997 en 28 november 2010.

 1. Het Herman De Croo Centrum vzw richt jaarlijks twee schoolwedstrijden in, één voor het secundair onderwijs en één voor het hoger onderwijs.

Secundair Onderwijs

 1. Aan de wedstrijd voor het secundair onderwijs kunnen de leerlingen deelnemen van het laatste jaar van de secundaire scholen gelegen in het arrondissement Aalst-Oudenaarde. Deze scholen worden aangeschreven in de loop van de maand december.
 2. Deze wedstrijd bestaat in het schrijven van een verhandeling over een opgelegd onderwerp. De Raad van Bestuur van het Centrum beslist jaarlijks over het thema.
 3. Het is aangewezen per school de beste verhandelingen te laten deelnemen, door de school geselecteerd: de leerlingenauteurs worden via de school ingeschreven.
 4. De verhandelingen worden door de betrokken school vóór 1 mei van het lopende schooljaar aan het secretariaat van de jury overgemaakt. Deze werken zijn onherkenbaar zowel wat betreft de school als de naam van de leerling(e), dit ter bestemming van de juryleden.
  Naam en adres van de deelnemende leerlingen moeten wel op een afzonderlijke lijst, met referentiegegevens aan het jurysecretariaat bezorgd worden.

Jury

 1. Ieder jaar benoemt de Raad van Bestuur van het Centrum een voorzitter en de leden van de jury.
  Deze leden zijn academici, bedrijfsleiders, verantwoordelijken uit de politieke, sociale of economische sectoren, studenten en afgevaardigden van de Raad van Bestuur van het Centrum.
  De laureaat van de schoolwedstrijd voor het secundair onderwijs wordt gevraagd deel uit te maken van de jury (secundair) in het volgende jaar.
 2. Tijdens een eenmalige deliberatievergadering worden de door de juryleden individueel toegekende punten (quotering op 20) per kandidaat samengeteld.
  Op grond van deze totalen - eventueel na beraadslaging aangepast - worden de laureaten aangeduid.

Prijzen

Voor het secundair onderwijs:

 1. Vijf laureaatprijzen zijn voorzien, elk bestaande uit een diploma, een boekenpakket en een geldprijs.
  De jury bepaalt de grootte van iedere geldprijs naargelang de quoteringen van de ingediende werken met een totaal van maximum € 650.
 2. Aan alle deelnemers wordt ten teken van waardering voor de inspanning een boek en/of een andere waardevolle prijs verleend.

Proclamatie

 1. De proclamatie van de uitslagen met uitdeling van de toegekende prijzen gebeurt ieder jaar tijdens een academische zitting in een stad of gemeente van het arrondissement Aalst-Oudenaarde.
 2. Tijdens deze academische zitting brengt de voorzitter van de jury verslag over de wedstrijden uit. De laureaat secundair onderwijs houdt een korte lezing over zijn onderwerp.