De wedstrijden voor scholen van de secundaire onderwijsnetten

 

In 1989 startte de Stichting met wat misschien het meest succesvolle facet van haar vele activiteiten zou worden: schoolwedstrijden. Maar, vooraf, in 1988, werd op basis van de Statuten van de Stichting een helder reglement uitgedacht en neergepend door Geert Rombaut, inspecteur Hoger Onderwijs en docent RUCA. Het voorzag in een jaarlijkse wedstrijd voor het secundair onderwijs, voorbehouden aan de leerlingen van het laatste jaar van de secundaire scholen gelegen in het arrondissement Aalst-Oudenaarde. Elk jaar beslist de Raad van Bestuur van de Stichting over het jaarthema van de wedstrijd. In de scholen zelf werd een preselectie uitgevoerd, zodat enkel de beste verhandelingen uit de deelnemende scholen anoniem werden overgemaakt. De jury, die elk jaar wisselt van samenstelling, wordt voorgezeten door een vooraanstaand expert uit de economische, sociale, juridische, politieke en universitaire sectoren of uit de wereld van de media. Vijf laureaten worden elk jaar uitverkoren. Ze krijgen elk een boekenpakket en een deel van de globale prijzenpot van 650 Euro. Het aantal deelnemers schommelde elk jaar uiteraard, van minimum 14 tot maximum 145, uit 5 tot 16 verschillende secundaire scholen. In 2002 en 2008 was het aantal deelnemers zelfs dermate hoog dat de jury telkens vijf bijkomende prijzen toekende. De proclamaties grepen plaats tijdens een academische zitting in een stad of gemeente van het arrondissement Aalst-Oudenaarde, doorgaans opgeluisterd met een muzikaal intermezzo, en met een warm welkomstwoord door de plaatselijke burgemeester.

Lees meer...