Publicaties met rapporten van de colloquia

 

1989-de economische evolutie in zuidoost vlaanderen naar het jaar 2000 Over het eerste colloquium in 1989 over “De economische evolutie in Zuid-Oost-Vlaanderen naar het jaar 2000” bezorgde Eric De Temmerman, Patrick Waltniel en Ann Eeckhout het verslag (31 blz.) van de referaten van Herman Herpelinck, Herman Balthazar, Tijl Geyselinck en Herman De Croo, telkens met de replieken van het panel en de reacties op de vragen van het publiek.
1990-hoe tewerkstelling integreren in de ruimtelijke ordening van de regio zuidoost vlaanderen In 1990 kwam er een rapport over het colloquium over “Hoe tewerkstelling integreren in de ruimtelijke ordening van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen?” (18 blz.), met de samenvatting van de referaten van prof. Anselin en dr. Allaert, een verslag van de daarop volgende vragen van het publiek, en de slottoespraak van Herman De Croo.
1990-gepensioneerd wat nu Nog in 1990 kwam het verslag uit van de voorlichtingsavond over “Gepensioneerd? Wat nu” (24 pp.). Het bezorgt een synthese van de referaten van de heer Laermans, Pol De Brock, Gilbert Dooghe, en Lucien De Cock. Volgt een rapport van de discussie met het publiek en het slotwoord van Herman De Croo.
1991-milieusymposium waarheen met onze streek.fw In 1991 werd het rapport uitgebracht over het symposium “Milieu-symposium: waarheen met onze streek” (43 blz.), met een samenvatting van de referaten van Paul Van Ceunebroeck, I. Cappaert, Frank Parent, Paul De Meester, Paul Wille, en Leonard Quintelier, plus het slotwoord van Herman De Croo.
1992-verdovende middelen In 1992 publiceerde de Stichting een rapport door Ann Eeckhout, Ann Viaene en Tine Vanoverschelde over het colloquium over “Verdovende middelen”, gehouden te Ronse (56 blz.). Het bezorgt samenvattingen van de lezingen van Hendrik De Jonge, kapitein Charles De Winter, majoor Bergmans, prof. André De Leenheer, prof. Bryce De Ruyver, dr. Stan Ansoms, Dirk Vandevelde, en van het slotwoord door Herman De Croo. Bovenop nog een verslag van de debatten over vragen van het publiek.
1992-europa de kans of een bedreiging voor uw kmo In 1992 volgden het rapport door Ann Eeckhout over het colloquium “Europa 1993: de kans of een bedreiging voor uw K.M.O.?” (32 blz.) met teksten van Lieven Lenaerts, Johan Declerck, Willy De Clercq en Herman De Croo.
1993 ondernemen in 1993 In 1993 publiceerde de Stichting de teksten van het colloquium “Ondernemen in 1993” (40 blz.). Hierin werden de samenvattingen gedrukt van de interventies van Marie-Jeanne Pieters-Becaus, Jean Neyrinck, Jan Piet De Nul, Luc Van Nevel, Fred Valcke, en Gunther Pauli, evenals een rapport over het paneldebat.
  Een uitloper van het colloquium “Service-industrie in Zuid-Oost-Vlaanderen” in 1993 is de publicatie van een fors rapport van de hand van Eddy Raepsaet, bekroond als werk voorgedragen voor de Grote Prijs Herman De Croo, onder de titel “Service-industrie in Zuid-Oost-Vlaanderen” (105 blz.).
  In 1994 greep het colloquium plaats over “Seniorenbeleid”. In een bundel van 41 blz. werden de rapporten samengebracht van Luc De Keukelaere, Annie De Maght, Lucien De Cock, Dominique Verté, André Dooms en Herman De Croo, samen met een verslag van de discussie door Lut Van Wesemael.
1995-delokalisatie in zuidoost vlaanderen In 1995 begon de Stichting met een reeks van Cahiers. Cahier 1 (42 blz.) betreft het colloquium over “Delokalisatie in Zuid-Oost-Vlaanderen” dat plaats vond in Ronse op 9 mei 1995. Het bezorgde de teksten van de inleidingen van Leon De Meyer en Herman De Croo, en dan een synthese van de probleemstelling en van de discussie met de panelleden, door Jan Steenlant, Rudi D’Hauwers, Lut Van Wesemael en Koenraad Jacob.
1996-kustprijs hettema In 1996 werd Cahier 2 gewijd aan de “Kunstprijs mevrouw Hettema voor Schilderkunst” (44 blz.). Naast een presentatie van de laureaten van de eerste Hettema-prijs, Karin Hanssen en Manu Baeyens, ging Claire Van Damme ‘Ook op zoek naar kunst?’, en had Ernest Van Buynder het over ‘Kunstbeleving aan de universiteit’. Lieven Vanderstraeten, directeur-generaal administratie sociaal-cultureel werk, behandelde ‘Sociaal-Cultureel werk. Een niet steeds begrepen gegeven’. Willem Elias, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, legde uit wat de finaliteit is van ‘Het Hoger Instituut voor Schone Kunsten – Vlaanderen te Antwerpen (HISK)’. Jackie Dierendonck deed hetzelfde voor het ‘Regentaat Plastische Kunsten’, en Veerle Van Doorne voor ‘De taak van de musea’.
  In 1997 volgde een Cahier met de besluiten van de studiedag over “Outplacement : een instrument in het personeelsbeleid bij de overheid?”.
  Cahier 3, ‘Archeologie’, was een uitvloeisel van de studiedag over “Archeologische ontsluiting, sponsorship en cultuurtoerisme in Zuid-Oost-Vlaanderen” van maart 1998.
  In 2003 verscheen in het kader van de Kunsttentoonstelling Baron Liedts een brochure “Omtrent grafische technieken” door Emiel Hoorne.