Publicaties in boekvorm

 

hermandecroo Om duidelijk te maken dat de Stichting Herman De Croo een wetenschappelijke functie ambieert heeft ze in de loop der jaren ook een aantal publicaties gerealiseerd. De allereerste activiteit was trouwens de editie van het boek: “Huldebrochure Herman De Croo, 20 jaar volksvertegenwoordiger en 10 jaar Minister”, Oudenaarde, 1988. Naast een uitgebreid Curriculum Vitae van de gehuldigde, biedt het een lijst van zijn publicaties, een tabel van alle verkiezingsuitslagen, een overzicht van zijn realisaties in elk van de gemeenten van zijn kiesgebied, een statement over zijn opeenvolgende ministerschappen door gewezen kabinetschefs, een reeks getuigenissen van politieke collega’s, een getuigenis door medestander in vele veldslagen, Basiel Eeckhout, over de privépersoon, en tenslotte een zelfportret van Herman De Croo zelf.
liberalisme op het zuid-oostvlaamse platteland in de 19e eeuw In 1991 volgde de uitgave, in samenwerking met het Liberaal Archief in Gent, van de aan de Gentse Universiteit onder leiding van prof. Jan Art voltooide licentiaatsverhandeling van Véronique Adriaens: “Liberalisme op het Zuid-Oost-Vlaamse platteland in de 19de eeuw” (215 blz.). De auteur geeft overtuigende antwoorden op de vraag wie die plattelandsliberalen eigenlijk waren, en waarom de dorpen in deze regio, in tegenstelling tot veel andere delen van het Vlaamse platteland, zo blauw werden en bleven. In deel 1 vertrekt de auteur, in de lijn van de thans zo succesvolle invalshoek van de ‘micro-storia’, van een concrete casus, de getuigenissen in het dagboek van Jan-Francies Bonte, erfvijand van de toenmalige liberale burgemeester van Berchem. Het tweede deel verbreedt de horizont tot het geheel van het ‘blauwe’ platteland. Een interessant vertrekpunt om liberaal-gezinden in de dorpen te identificeren bleek het lidmaatschap van de schoolcomités ter bescherming van het officieel onderwijs, die overal te lande waren opgericht in 1879, in volle schoolstrijd. Een tweede houvast leverden uiteraard de dorpen met een liberaal bestuur. In deel 3 duikt Véronique Adriaens in de dieperliggende verklaringen van het ‘blauwe’ fenomeen, via de lange-termijn van de religieuze en burgerlijke voorgeschiedenis vanaf de 16de eeuw.
van aalst tot zottegem Tijdens het zelfde jaar 1991 rolde, in samenwerking met het Willemsfonds, een tweede publicatie van de pers: “Cultuur van A tot Z”. Het bood een mooi overzicht in de vorm van artikels en foto’s van de concerten en culturele tentoonstellingen die de Stichting in september en oktober 1991 organiseerde op diverse locaties.
kerktorens in de vlaamse ardennen In 2002 verscheen Geert De Vos, “Kerktorens in de Vlaamse Ardennen”, 180 blz. Het is een kijkboek en een fotoboek, met bijhorende korte commentaren, over alle kerktorens uit die regio door de creatieve fotograaf Geert De Vos uit Waregem, en met een dubbel woord vooraf door resp. E. H. Arthur Luysterman, bisschop van Gent, en Kamervoorzitter Herman De Croo. In het heuvelig landschap vormen een aantal torens, zoals die van de Romaanse kerk van Rozebeke, een landschapsbepalende structuur. Het boek reveleert ook verborgen juweeltjes zoals de kerkkapel van Wijlegem. Het vormt een uitstekend en aantrekkelijk tweeluik met de vele vakliteratuur die over deze gebouwen vroeger verschenen is.
charles a baron liedts Als uitloper van de herdenking van baron Liedts, in 2002, publiceerde de Stichting, in samenwerking met het Liberaal Archief, het boek “Charles A. Baron Liedts. 1802-1878” (Oudenaarde – Gent, 2002, 80 blz.) door Rik Röttger, met medewerking van Elie Verhaeghe, Dorine Cardyn-Oomen en Jan Herreman.
kunst in de tijd van liedts De tentoonstelling rond de figuur van baron Liedts in Oudenaarde in 2003 was aanleiding tot het boek “Kunst in de tijd van Liedts, 1802-1878” (40 blz.), met bijdragen van Herman De Croo, Marnic De Meulemeester, Georges Ghijsels, Elie Verhaeghe en Dorine Cardyn-Oomen, gevolgd door een bespreking van de tentoongestelde kunstwerken met talrijke illustraties.
déjeuner sur l herbe In 2006 gaf het Centrum het mooi geïllustreerd boekje uit: “Déjeuner sur l’herbe. Hedendaags kunstproject in de Vlaamse Ardennen” (44 blz.), met een voorwoord door Ariane De Croo, en een inleiding door Stef Van Bellingen. Daarop volgde een analyse, met telkens kleurfoto, van elk tentoongesteld kunstwerk in het Archeologisch Museum van Velzeke, in de steenbakkerij van Roborst, in Hangar 3A van De Naeyer in Sint-Maria-Horebeke, in het kasteel van Lilare en in de koffiebranderij Hoorens in Sint-Maria-Oudenhove.
hedendaagse kunst in de vlaamse ardennen In 2008 publiceerden Marc Godts en Sven Vanderstichelen, met medewerking van Jin Berghmans “Hedendaagse Kunst in de Vlaamse Ardennen. Coastomize! And other Mixed Realities”. Het boek bevat inleidingen door Herman De Croo, Luc Versele, Willem Elias, Liliane Moeremans, Johan Verbeke en Katrien Vandermarliere. Verder: een presentatie van de tentoonstelling door Sven Vanderstichelen, een met prachtige foto’s geïllustreerde presentatie van de tentoongestelde kunstwerken, 24 aforismen van Tom de Mette.
de grens-la frontiere In 2011 publiceerde de Stichting de catalogus bij de fototentoonstelling “Bozar en campagne. De grens. La frontière. Hedendaagse Belgische fotografen” in Everbeek (Brakel) en in Vloesberg (Flobecq): ‘De Grens – La Frontière’ (111 blz.). Na de voorwoorden van Philippe Mettens, Luc Versele en Herman De Croo, volgt een inleiding tot de tentoonstelling door Frank Vanhaecke, en een presentatie van elk van de acht tentoonstellende fotografen, opgeluisterd met schitterende illustraties.