De fotografie van de grens

Grenzen zijn de imaginaire draden die gespannen worden tussen twee verschillende werelden. Enkel de natuurlijke grenzen, zoals een rivier of een gebergte zijn op zichzelf zichtbaar, alle andere, bestuurlijke grenzen, taalgrenzen, etnische en sociale grenzen, zijn het resultaat van afspraken of verdragen en moeten eerst aangeduid worden voor men ze kan merken. Grenslijnen worden zichtbaar gemaakt door tekens, palen, grensbewaking of door de landkaart, soms door situaties of de omgeving. Soms groeit de stippellijn uit tot een volle lijn, een dubbele lijn, een kleurverschil, een scherm, een haag, een draadafspanning, een muur, een zone. Slagbomen.

In de grilligheid van de Belgische landsgrenzen zitten oorlogen, bezetting, vorstenhuwelijken, internationale geschillen en giften. In de betonnen tuinafsluiting zit de relatie tussen twee buren. Elke handdruk is het slopen van een grens.

Lees meer...

Aantallen en structuur van de buitenlandse bevolking in België

Op 31 december 2007 telde België 10.666.866 inwoners2, onder wie 971.448 personen met een vreemde nationaliteit, ofwel 9,11% van de totale bevolking (tegenover 8,81% in 2006). Zo bereikt het aandeel van de buitenlanders in België de drempel Van 9%, een percentage dat ook bereikt werd in de jaren 1990. Het aantal buitenlanders en hun aandeel in de totale bevolking vertoont een dalende trend sinds 1995, en bereikte zijn laagste niveau in 2001 (8,21% van de totale bevolking, 846.734 personen). Sinds 2002 is er weer sprake van een omgekeerde tendens en vertoont het aantal buitenlanders in België een lichte stijging.

Gelet op het grote aantal vreemdelingen dat sedert de jaren '90, de Belgische nationaliteit heeft verworven, is het interessant om een blik te werpen op het aantal personen, niet langer vreemdeling, maar wel in het buitenland geboren (van Belgische of buitenlandse nationaliteit). In 2007 waren 1.380.323 van de in België verblijvende personen geboren in het buitenland wat overeenstemt met 12,9% van de totale bevolking (tegenover 12,5% in 2oo6).We stellen dus vast dat dit aantal constant toeneemt.

Lees meer...

Bekend of onbekend terrein?

DE MIGRANTEN
Men wint of verliest er verkiezingen mee. Het probleem laait soms heel hoog op en de gemoederen bedaren moeilijk. De "problematiek "van migranten staat reeds decennia hoog op de nationale agenda. Maar problemen zijn daar ook om te worden opgelost! Meer dan 1 miljoen inwoners van ons land, in een overgrote mate met de Belgische nationaliteit zijn eerste of tweede generatie vreemdelingen, of minstens niet-Belgische Europeanen, zelfs in een ruime mate niet Europeaanse buitenlanders. Zij hebben hier vaste rechten verworven en zullen dus het land niet meer worden uitgewezen, daarenboven dragen zij honderdduizenden en honderdduizenden euro bij tot onze welvaart.
Wallonië heeft bijvoorbeeld een veel kleiner vergrijzingsprobleem dan Vlaanderen omdat de verjonging van de bevolking aldaar, na een forse inwijking van Italianen, Fransen en... Vlamingen, om maar deze op te noemen, gebeurde. Brussel daarentegen zit met een torenhoog probleem in de nabije toekomst: het geboortecijfer stijgt er door de instroom van o.m. niet Europese migranten, heel dikwijls Belg geworden.

Lees meer...

Nieuwsbrief archief

 

2017 oktober - november - december pdf-icon
2017 juli - september - oktober  pdf-icon
2017 april - mei - juni  
2017 januari - februari - maart pdf-icon
2016 oktober - november - december pdf-icon
2016 juli - september - oktober pdf-icon
2016 april - mei - juni pdf-icon
2016 januari - februari - maart pdf-icon
Lees meer...