Stichting Herman De Croo·(1988-2013)

Vijfentwintig jaar Stichting Herman De Croo (1988-2013)
Het avontuur van de Stichting (later het Centrum) Herman De Croo begon in 1988 als een feestelijke hulde-zitting voor Herman De Croo. Het zette toen luitster bij aan het moment dat de politicus precies twintig jaar lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers was, en net aan het eind van een prestigieus en bijna continu parcours van veertien jaar ministerschap. Het liep al meteen uit de hand toen kort daarna enkele enthousiaste medestanders er een permanent feest van wilden maken. Ze richtten prompt een volwaardige Stichting op met echte statuten, en vooral met een bruisend programma en met de ambitieuze doelstelling om de regio Zuid-Oost-Vlaanderen cultureel en sociaaleconomisch via originele activiteiten te ontsluiten. Zo verliep het ook. De Stichting organiseerde schoolwedstrijden, die een nimmer voorheen vertoonde sérieux in selectie, beoordeling en thematiek demonstreerden. Ze belegde sociaaleconomische colloquia en seminaries over thema's die het hart van de regio raakten en met beide voeten in de actualiteit stonden. Ze bedacht artistieke manifestaties op de meest onverwachte locaties en met de meest uitdagende vormgeving. Ze schreefintelligente enquêtes uit bij het Zuid-Vlaamse publiek rond perfect aansprekende thema's. Ze bezorgde historische en artistieke publicaties met, een verbluffende design.

Lees meer...

Een kwart eeuw ...

In 1988 had ik iets meer dan 10jaar regeringsdeelname in diverse ministersposten: nationale opvoeding (onderwijs), pensioenen (32 jaar later opgevolgd door mijn zoon Alexander DE CROO met een gelijkaardige ministeriële bevoegdheid], PTI (het huidige Belgacom, Bpost, enz.), verkeerswezen (waar bijna alles wat reilde en zeilde zich in bevond van de NMBS over de buurtspoorwegen- nu o.m. De Lijn-, Sabena, Zaventem, de havens, de verkeersveiligheid enz.) en... buitenlandse handel (in de tijd dat er maar één departement en één minister voor deze belangrijke opdrachten, waar toenmalig kroonprins, later Koning Albert II, een uitmuntende trekkersrol speelde).10 jaar minister en… iets meer dan 20 jaar volksvertegenwoordiger.

Lees meer...

Schoolwedstrijd Secundair Onderwijs Het thema voor 2013: "Tablet pc in het onderwijs?"

In 2013 richt Het Herman Decroo Centrum voor de vijfentwintigste maal deze schoolwedstrijden in.

We vragen aan de leerlingen van de derde graad tweede leerjaar over dit thema zichzelf vragen te stellen.

Lees meer...

Ronse, na een rijk textielverleden nu weer de blik gericht op de toekomst...

Wie vandaag doorheen de mooie stad Ronse wandelt kan er niet omheen. Overal is er de confrontatie met sporen van een rijk industriëel verleden. Er zijn de typische fabrieksgebouwen met sheddaken, meestal van weverijen, de hoge ronde fabrieksschoorstenen, er zijn de arbeiderswijken met de "koeren", een soort beluiken. En natuurlijk kunnen we niet omheen de prachtige woningen uit het interbellum die een reflectie zijn van de welstand die Ronse kende in het begin van de twintigste eeuw.
Ronse was reeds in de middeleeuwen een bloeiend centrum van de lakenindustrie, later ook van de vlasindustrie. Aan deze welvaart kwam een einde vanaf de 16de eeuw, dit door achtereenvolgens enkele grote stadsbranden en oorlogen en troebelen, bekend zijn hier natuurlijk de godsdienstoorlogen op het einde van de 16de eeuw.

Lees meer...

De toekomst is uitdagend

Bijna 25 jaar aan een stuk, ononderbroken, dankzij veel inzet, bewogen bekwaamheid en onbaatzuchtig tijdsgebruik werd het Herman De Croo Centrum (vroeger opgericht als Stichting Herman De Croo) een welbekende actieve en aanwezige instelling in grote delen van Vlaanderen, bijzonder in Oost-Vlaanderen en Zuid-Oost-Vlaanderen.

Lees meer...

Nieuwsbrief archief

 

2017 oktober - november - december pdf-icon
2017 juli - september - oktober  pdf-icon
2017 april - mei - juni  
2017 januari - februari - maart pdf-icon
2016 oktober - november - december pdf-icon
2016 juli - september - oktober pdf-icon
2016 april - mei - juni pdf-icon
2016 januari - februari - maart pdf-icon
Lees meer...