Op weg naar een nieuwe kwarteeuw!

Vorig jaar, 2013, werd door het Herman De Croo Centrum een vijfvoudig lustrum gevierd. Reeds 25 jaar is de vroegere Stichting Herman DE CROO, nu door wettelijke bepalingen Herman DE CROO CENTRUM genoemd, actief op allerlei gebieden in Zuid-Oost-Vlaanderen. Nu kan men, dank zij het prachtig boek, onder de kundige werkvolle inzet van ere-hoogleraar Walter PREVENIER geschreven, een zicht krijgen op die tientallen activiteiten die door duizenden geïnteresseerden de voorbije 25 jaar werden bijgewoond. Zeer divers, professioneel, fantasierijke activiteiten met een systematisch op - gebouwde uitwerking van zovele specifieke thema’s. Gewoonlijk geboren uit de actualiteit, maar met de nodige diepgang behandeld.

Lees meer...

Academische zitting en voorstelling huldeboek sloten feestjaar 2013 af!

2013 was een echt feestjaar voor het Herman De Croo Centrum, het 25-jarig bestaan van deze non profit organisatie werd gevierd op de wijze zoals het Centrum reeds jarenlang werkt, namelijk met de organisatie van activiteiten die binnen de Zuidoostvlaamse context een meerwaarde betekenen.

Lees meer...

Colloquium: “Textiel en Innovatie”

Het prestigieuze voorjaarscolloquium van het Herman De Croo Centrum stond volledig in het teken van de revolutionaire en vernieuwende technologische toepassingen in de textielsector. Bezieler van deze studiedag was prof. Dr. Paul Kiekens van de Universiteit Gent die inzake nanotechnologie en textiel wetenschappelijk baanbrekend werk verricht. In zijn exposé wees hij op de innovatie die nanotechnologie in het zgn 'smart' textiel teweegbrengt.

Lees meer...

Geen verleden, geen toekomst!

Het zoveelste lentesymposium van Herman De Croo Centrum vzw was eens te meer uitzonderlijk. In de prachtige locaties van het nu volledig geherstructureerd gebouw van het burgerlijk hospitaal te Ronse, nu het TIC centrum voor textiel, vond op vrijdag 26 april 2013 een uiterst belangrijk lentesymposium plaats. Het Herman De Croo Centrum, dankzij de onbaatzuchtige inzet van haar voorzitter en haar bestuur kon rekenen op de inhoudsvolle organisatie van dit symposium door Prof. dr. Paul Kiekens, een Europese autoriteit in het nieuwe textiel. Gedeputeerde Jozef Dauwe, naast andere sprekers en panel debatleden, bracht er heel veel nieuwsrijke feiten bij.

Lees meer...

Proclamatie Schoolwedstrijden Secundair Onderwijs Het thema voor 2013: “Tablet pc in het onderwijs?”

 

In 2013 richtte Het Herman De Croo Centrum voor de vijfentwintigste maal deze schoolwedstrijden in.
Volgende juryleden beoordeelden de werken:
 • Marleen Vanderpoorten, gewezen Vlaams minister van Onderwijs, voorzitter van de jury -
 • Prof. dr. Baron Andreas De Leenheer, ererector Universiteit Gent
 • Prof. dr. John Devreker, hoogleraar em. U. Gent -
 • Marleen Lietaer, hoofdinspectrice katholiek secundair onderwijs 
 • Riet De Vos, inspectrice katholiek secundair onderwijs -
 • Dominique Brocorens, vrederechter
 • Johan Van Caenegem, notaris -
 • Raph Demets, Erehoofdtaalinspecteur -
 • Paul Kiekens, hoogleraar, universiteit Gent - Jan
 • Bruggeman, informaticus -
 • Niels De Temmerman, Professor Vrije universiteit Brussel -
 • Corneel Blommaert, eredirecteur KAOudenaarde -
 • Benjamin De Vos, eerste laureaat schoolwedstrijden 2012.
 
Secretariaat schoolwedstrijden Secundair Onderwijs 2013: Batteauw Geert

Nieuwsbrief archief

 

2017 oktober - november - december pdf-icon
2017 juli - september - oktober  pdf-icon
2017 april - mei - juni  
2017 januari - februari - maart pdf-icon
2016 oktober - november - december pdf-icon
2016 juli - september - oktober pdf-icon
2016 april - mei - juni pdf-icon
2016 januari - februari - maart pdf-icon
Lees meer...