Beheerraad Herman De Croo Centrum zet bakens uit voor de toekomst!

Op de jaarlijkse bijeenkomst van de sympathisanten van het Herman De Croo Centrum werd door de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur een bilan opgemaakt van het voorbije werkjaar 2014 en de voorjaarsactiviteiten 2015. Ook werd reeds grondig gedebatteerd over de activiteiten in 2016.

Voorzitter prof. dr. Andreas baron De Leenheer kon zeker terugblikken op een vruchtbare periode.
Hij loofde de leden van de Raad van bestuur dan ook voor hun tomeloze vrijwillige inzet ten behoeve van het Centrum. De erkenning van het Fonds “Vrienden van het Herman de Croo Centrum” door de Koning Boudewijnstichting zal zeker een belangrijke nieuwe impuls geven aan het HDC Centrum.

Lees meer...

Vluchtelingen of migranten?

Het evolueert

In de periode 1999- 2000 waren er vluchtelingen/ migranten van een klein aantal landen en weinig werden erkend. Een derde kwam uit Joegoslavië en later uit de ex-Sovjet Unie. Het aantal “erkenningen” – het gebeurt in België op een niet politieke maar objectieve en rechtspraakvolgende wijze – lag op 25% in het jaar 2000.

Lees meer...

Seksueel (onder)wijs

Tina Goossens, Laureate

Tijdens de seksuele ontwikkeling van kind naar volwassene zijn er veel veranderingen zowel op lichamelijk als emotioneel vlak. iedere jongere goot hiermee om op zijn eigen manier, maar wordt ook beïnvloed door de opvoeding die hij/zij thuis krijgt. Daarnaast heeft ook de school een grote taak want belangrijke ontwikkelingen spelen zich af van kleuter tot jong volwassene, Door de leerlingen te begeleiden in deze ontwikkeling, voorkomen we dat de jongeren die van thuis uit geen informatie krijgen, in het ongewisse blijven. Seksuele opvoeding op school is dus noodzakelijk maar hoe geef je deze ‘opvoeding’? AI van in de basisschool krijgen we seksuele opvoeding (RSV*) op school. Hoewel het nodig is dat we deze opvoeding al snel krijgen, wordt het saai als je elk jaar hetzelfde te horen krijgt.

Lees meer...

Laureaten 27ste editie schoolwedstrijden secundair onderwijs bekend!

Het thema van deze editie van de verhandelingenwedstrijd was: “Seksuele voorlichting op school, nodig of overbodig?”.
De jury onder voorzitterschap van Goedele Liekens en met vertegenwoordigers uit de diverse schoolnetten beoordeelde de
werken. Het was duidelijk dat de jeugd zeer zeker een duidelijke mening over dit thema weet te formuleren.

Lees meer...

HDC Centrum bron van inspiratie voor onze jeugd!

Toen in 2013 ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het HDC Centrum de 25 gewezen laureaten van de Schoolwedstrijden werden uitgenodigd was er een opvallende en bijzonder verheugende vaststelling: bijna zonder  uitzondering hebben ze hun plaats verworven in onze maatschappij en maken daar het verschil. Zowel binnen het bedrijfsleven, het onderwijs, de politiek zijn ze actief. Dat hun selectie als laureaat van onze Scholenwedstrijd wel degelijk kan gelden als een opstap naar een verdere carriere is duidelijk.Velen denken dan ook met veel genoegen terug aan het moment dat ze deze bekroning te beurt viel. Zelfs bij de studiekeuze of de onderzoekskeuzes die men later maakt blijkt het Herman De Croo Centrum soms bepalend…

Lees meer...

Nieuwsbrief archief

 

2017 oktober - november - december pdf-icon
2017 juli - september - oktober  pdf-icon
2017 april - mei - juni  
2017 januari - februari - maart pdf-icon
2016 oktober - november - december pdf-icon
2016 juli - september - oktober pdf-icon
2016 april - mei - juni pdf-icon
2016 januari - februari - maart pdf-icon
Lees meer...