“WE GO DIGITAL!”

Herman De CrooProf. Walter PREVENIER publiceerde een klein maar krachtig historisch boekje over het Herman DE CROO CENTRUM en zijn vele activiteiten, prachtige kunsttentoonstellingen, jaarlijkse schoolwedstrijden, lentesymposia over durvende en flink voorbereide onderwerpen, aanwezigheden op vele plaatsen waaronder de prijsuitreikingen op de proclamaties op het einde van het schooljaar, enz. Bijna 30 jaar bestaat het Herman DE CROO CENTRUM, voor de wetswijziging ter zake “STICHTING HERMAN DE CROO” genoemd! Nieuwsbrieven kwamen er met tientallen en tientallen en zij staan keurig, historisch, chronologisch gelijnd op de website van het “Herman DE CROO CENTRUM”. Wij zijn dus reeds enkele jaren op het digitaal pad terecht gekomen.

NIEUWE BELANGSTELLENDEN.

Uit de vele activiteiten dat het Herman DE CROO CENTRUM, onder de kundige leiding van de tweede voorzitter die het historisch kent, Baron André DE LEENHEER, ere-rector, van de Gentse Universiteit (opvolger van wijlen Baron Léon DE MEYER die deze dubbele functie vervulde) en van de dynamische permanente secretaris – als men het zo kan noemen – conservator Kurt BRAECKMAN, kende onze Stichting, nu Centrum, een belangrijke recente erkenning! De Stichting Koning Boudewijn nam in haar grote polyvalente waardevolle actiesferen de “VZW De vrienden van het Herman DE CROO CENTRUM” op. Het brengt deze ondersteunende organisatie tot de mogelijkheid giften en schenkingen te ontvangen ten dienste van de door haar Raad van Bestuur, maar ook door de Koning Boudewijn Stichting goedgekeurde affectaties dezer. Wij zijn er blij om! Door haar verleden, haar vele publicaties, haar bekendheid tot in de belangrijke postsecundaire universitaire instellingen zoals de “Management Vlerick School” komt nu een nieuw gemoderniseerd communicatietool in het zicht : onze Nieuwsbrief vanaf zijn derde editie 2018 … wordt uitsluitend digitaal…

EN TE SLAGEN EXPERIMENT!

De laatste Nieuwsbrief van 2017 bereidt reeds het digitaal paardje, maar houdt nog aan de klassieke zekerheid van gedrukte verschijning en postbedeelde uitgave. Moeilijk misschien te combineren maar bewijs van omzichtigheid en voorzichtigheid, bewijs ook van vraag tot vertrouwen en belangstelling.
De ploeg, die onbaatzuchtig met haar dynamische Raad van Bestuur de VZW leidt, doet het omzichtig : nog twee Nieuwsbrieven na deze namelijk die van de eerste en tweede trimester 2018 rijden op het dubbele spoor : gedrukt en digitaal! Daarna wordt het gedrukte losgelaten en treden wij aan 100% de digitale editiewereld van onze Nieuwsbrief onomkeerbaar binnen.

DE DIGITALE AGENDA.

Mijn zoon, vice-eersteminister Alexander DE CROO, lid van de Raad van Bestuur van de VZW HERMAN DE CROO CENTRUM, is ... in de ministeriële geschiedenis van ons land, de eerste titularis, naast andere bevoegdheden uiteraard, van de digitale agenda. Hij toerde, toert en zal blijven België rond toeren met zijn “tournee digitale” waar zovelen uit alle lagen van de bevolking, maar bijzonder de dynamische kleinere ondernemingen een buitengewone belangstelling voor koesteren. Terecht! Zelfs in zijn nieuwe politiek van ontwikkelingssamenwerking waar heel veel wordt gewerkt met privé initiatieven speelt de digitale agenda een baanbrekende rol. Dat nu ook de zoveelste en zoveelste nieuwsbrief van de Stichting die de naam van zijn vader draagt, de digitale toer opgaat, zal hem verheugen. Samen gaan wij dit bescheiden, maar toch op haar maat, baanbrekend initiatief begeleiden en optimaal benutten. Voor een edito in de nieuwsbrief aan de vooravond van een gloednieuw jaar, kunnen wensen van goede gezondheid, optimale verstandhouding in jullie families, vrienden – en werkkring niet ontbreken. Happiness is de moeder van het optimisme en sommigen beweren dat het ook wederkerig kan! BE HAPPY!

 

Nieuwsbrief archief

 

2017 oktober - november - december pdf-icon
2017 juli - september - oktober  pdf-icon
2017 april - mei - juni  
2017 januari - februari - maart pdf-icon
2016 oktober - november - december pdf-icon
2016 juli - september - oktober pdf-icon
2016 april - mei - juni pdf-icon
2016 januari - februari - maart pdf-icon
Lees meer...