“Bouwstop? Naar een nieuw ruimtelijk beleid in Vlaanderen”.

2017-04-15 14-05-35

Colloquium 9 juni 2017:

Betonstop of bouwstop, stadsverdichting met dynamische stadscentra tegenover een uitbreiden vrij buitengebied, intergenerationeel
bouwen en wonen, … De problematiek van hoe we in de toekomst met onze schaarse beschikbare ruimte
moeten omgaan is een bijzonder hot topic. Het Herman De Croo Centrum sluit dus andermaal met de themakeuze voor
haar colloquium perfect aan met de brandende actualiteit. Er werd een topteam van experten en beleidsmakers bereid
gevonden om op het colloquium hun nieuwste inzichten te delen en hierover in discussie te gaan.

Nieuwsbrief archief

 

2017 oktober - november - december pdf-icon
2017 juli - september - oktober  pdf-icon
2017 april - mei - juni  
2017 januari - februari - maart pdf-icon
2016 oktober - november - december pdf-icon
2016 juli - september - oktober pdf-icon
2016 april - mei - juni pdf-icon
2016 januari - februari - maart pdf-icon
Lees meer...