Het Herman De Croo Centrum

 Het Herman De Croo Centrum is in 1988 opgericht als vereniging zonder winstoogmerk “Stichting Herman De Croo”.

Het centrum is een pluralistische organisatie die streeft naar de verdere ontwikkeling en ontplooiing van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen, Inhoudelijk beoogt het centrum het bevorderen van wetenschappelijke, ecologische, maatschappelijke en culturele activiteiten en studies, die bij voorkeur betrekking hebben op de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.

 

Walter Prevenier (Universiteit Gent)

  •   Indien we de lange reeks van colloquia overlopen valt op hoe kort de Stichting steeds op de bal heeft gespeeld, door thema’s uit te kiezen die naadloos aansloten bij de onmiddellijke sociale, economische en politieke actualiteit. Dit is de grote verdienste van de twee opeenvolgende voorzitters, beiden ere-rectoren met een schat aan ervaring en netwerken. Het is al evenzeer de fantastische prestatie van de werkgroep van de Stichting die vanaf 1989 als dynamische denktank fungeert Maar uiteindelijk ligt de luister van de Stichting en de Raad bij de persoonlijkheid van Herman De Croo zelf, die als eerste-rangs politicus uiteraard de psychologische impact en de betekenis van het aansluiten bij de actualiteit maar al te goed elke dag mocht ervaren. Zonder hem zou deze instelling nooit de hoge vlucht gehaald hebben waarmee ze 25 jaar lang heeft geschitterd.  
  • 1